Generalforsamling 2017

Beretning Herlev Grundejerforening generalforsamling torsdag den 30. marts 2017

Velkommen til årets generalforsamling i Herlev Grundejerforening. Jeg håber at I fandt indlægget omkring TIP HERLEV interessant. Vi er i aften 55 tilmeldte, som repræsenterer 36 parceller, hvilket er tilfredsstilende.

Tak til alle jer som deltog i jubilæumsfesten i marts sidste år, det var en festlig og underholdende aften. Vi er i år tilbage i vores sædvanlige arrangement, så I kan formentlig ikke regne med samme underholdning som sidste år, medmindre der er et par frivillige, som vil leje syngepiger.

Vort medlemstal er stadig faldende, og vi er ultimo december 368 medlemmer, hvilket er 16 færre end sidste år. Vi har dog også fået nye medlemmer i 2016, det blev til 6, dvs. at 22 har forladt os. Dette skyldes hovedsagelig den øgede omsætning af huse. Som medlem af Herlev Grundejerforening er man automatisk medlem af Parcelhusejernes Landsforening. Det koster kr. 250,-, hvis man melder sig ind i PL som enkelt medlem, så her er en pæn besparelse, idet man gennem medlemskab af HG kun betaler omkring 96 kroner pr. år. Som medlem får vi alle bladet Mit Hus 4 gange om året. Vi kan få hjælp som f.eks. juridisk bistand m.v. gennem Landsforeningens sekretariat. Man kan gå ind på foreningens hjemmeside, hvor der er gode artikler og mange referencer til relevante emner. Adressen er www.parcelhus.dk. Der er også et link fra vores egen hjemmeside.

Vi vil gerne have flere medlemmer, og vi håber, at I alle fortæller naboer og venner med parcelhus i Herlev, at der er fordele ved at være medlem af vores forening. Også i 2016 har Jørgen Schwartz været meget aktiv i at opsøge potentielle medlemmer. Jørgen har til opgave at følge med i ejendomshandlerne i Herlev og kontakte nye ejere. I 2016 har Jørgen henvendt sig til over 80 nye boligejere.

Vores hjemmeside fungerer, man kan dog ikke forvente den store aktivitet, men her udskiller vi os ikke fra andre foreninger. Det er vores hensigt på sigt at bruge hjemmesiden mere aktivt, så husk at gå ind på den engang imellem. Vi annoncerer adressen hver uge i Herlev Bladet www. herlevgrundejer.dk. Jeg er dog klar over, at generalforsamlingsindkaldelsen og lignende kommunikation forsat skal ske direkte til de enkelte medlemmer, men vi vil i fremtiden sende disse informationer på mail til alle de medlemmer, som vi har mail-adresser på. Det er ca. 110 for nærværende. Desværre er PostNord ikke så service minded mere, og tilmed dyr, så vi tilstræber ikke at sende flere breve med posten end absolut nødvendigt. Bestyrelsens medlemmer og revisionen har igen denne gang delt mange breve ud, det blev til næsten 250, men vi kunne godt bruge et par raske fødder, som alligevel går en tur med hunden eller ægtefælden eller med begge. Der er specielt et behov i Eventyrkvarteret og i begge ender af Borgerdiget. Såfremt I har lyst så kontakt mig når mødet er slut.

Vi har, som tidligere, også i 2016 modtaget et tilskud på kr. 25.000 fra Fonden Herlev Bladet, hvilket vi er meget taknemmelige for.

Der er forsat godt gang i hussalget i Herlev. Herlev er et af de områder, hvor ligge-tiden er kortest og endda faldende. Renten er særdeles lav, udbuddet er godt og køberne melder sig hurtigt. Der er selvfølgelig altid undtagelser fra dette. Udvidelsen af Herlev Hospital og Letbanen vil på sigt kunne skabe en god efterspørgsel på huse i Herlev, da vores veje bliver mere og mere tæt pakkede, så kort til arbejde eller pålidelig offentlig transport må være et godt salgsargument også i fremtiden. Herudover har efterspørgslen efter kommunale lejligheder aldrig været større, den er fordoblet på få år. Vi forventer derfor, at det fremover er nemmere at komme af med sit parcelhus end det bliver at finde en anden og mere bekvem bolig, når alderen begynder at trykke.

Det er selvfølgelig glædeligt, at der er så mange, der gerne vil bo i Herlev, vi har hårdt brug for flere skattekroner fra de yngre årgange, idet befolknings sammensætningen forsat er skæv, med mange nydere og for få ydere i hvert fald rent økonomisk, ingen tvivl om at os der ikke er i fast arbejde også yder meget til samfundet. Kommunen vil også i de kommende år gøre meget for at få bygget endnu flere boliger.

Jeg vil ikke her komme ind på de mange projekter, der er i gang, dels er kommunen i direkte dialog med de involverede områder, og dels er vores fremragende lokale avis altid god til at refererer, hvad der sker. Husk i den forbindelse at Herlev Bladet også er meget aktiv på Facebook. Det er en god måde at følge med på.

Grundejerforeningens bestyrelse er løbende i kontakt med Teknisk Forvaltning og endda haft bilaterale møder med borgmesteren. Som nævnt ovenfor støtter vi en udvidelse af antal boliger i Herlev, men det skal selvfølgelig foregå på den rette måde.

Kommunen har også i det forløbne år holdt fællesmøde for alle grundejerforeninger. Det blev afholdt i oktober måned. Temaet var meget præget af de store bygge projekter i Herlev. Vi må forberede os på kaotiske trafikforhold i de kommende år.

Som i de foregående år vil jeg også i år nævne parkerings muligheder omkring stationen som et voksende problem, der er flere og flere som ønsker at parkere tæt på Herlev Station, og der bliver færre og færre heldags parkeringspladser. Villaejerne i musikkvarteret er godt trætte af det. Dette er et emne hvor Herlev Kommune kryber uden om, de vil godt erkende problemet, men løse det, det gør de ikke.

Vi er stadig repræsenteret i Herlev Kommunes huslejenævn, i kommunens Natur- og Klimaråd. Herudover har vi en repræsentant i Fonden Herlev Bladets bestyrelse.

Inden jeg giver ordet til kassereren vil jeg godt sige, at der ikke er grund til at kritisere ham for det store underskud, der var mange af os, der havde en god fest.

Jeg vil slutte denne beretning med at takke mine bestyrelseskolleger for et godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år, dette gælder også vores konsulent Jørgen.