Vores historie

Foreningen er Herlevs ældste grundejerforening – etableret i 1916.

Den er upolitisk og har til formål at varetage grundejernes interesser overfor myndighederne, først og fremmest på lokalt plan. Foreningen har ikke tvunget medlemskab, dækker hele kommunen, også de områder hvor der i forvejen er medlemspligt af lokale grundejerforeninger.