Formål

Foreningen er etableret for at medlemmerne på lokalt plan har egne repræsentanter, der, om man så kan sige, ”sidder med ved bordet”. Foreningen har bl.a. repræsentanter i huslejenævn, og miljørådet, ligesom den er repræsenteret i Herlev Bladets bestyrelse, som grundejerforeningen i sin tid var medstifter af.

Samtidig er man som medlem af Herlev Grundejerforening automatisk medlem af Parcelhusejernes Landsforening, der er en paraplyorganisation, der varetager vores interesser på landsplan, og hvis blad ”Mit hus” vores medlemmer automatisk modtager på adressen.

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Herlev Grundejerforening består af fem medlemmer.

 

Michael Thomsen

Formand

Jan Busk

Kasserer

Jens Weidemann

Bestyrelsesmedlem

Jack Streit

Bestyrelsesmedlem

Henrik Bergsbo

Bestyrelsesmedlem

Vedtægter

Du kan læse Herlev Grundejerforenings vedtægter her