Persondata

Persondataloven, der trådte i kraft den 25. maj 2018, gælder også for grundejerforeninger.

Persondata, der ved indmeldelse er oplyst til Herlev Grundejerforening, er videregivet til Parcelhusejernes Landsforening og Foreninglet, der er vores databehandler.

Relevante dokumenter forefindes hos formanden.

Alle data slettes automatisk 12 måneder efter et medlems udmeldelse.